Välkommen till

                                           UNICORNDANCERS 

                                                   Västervik       

 Medlemsnytt

Glöm inte att betala in på Plusgiro

394256-2


Styrelsen 2019


Ordförande Marie Eveby

Sekreterare Ann-Katrin Kreutz

Kassör Marita Palm Ankarman


Ledamot Annette Wåhlberg

Ledamot Vakant


Styrelsesuppleant Kristina Karlsson

Styrelsesuppleant Thorgny Karlsson


Revisor Carina Karlsson

Revisor Åke karlsson

Revisorsuppleant Anders Svensson

Revisorsuppleant Vakant


Valberedning Sven Rehnström

Valberedning Renate Bunkhorst

Valberedning sammankallande

Styrelsen

 


YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use